Håbo kommun Bygglovavdelningen

bygglov@habo.se, 0171-525 00
bygglov@habo.se, 0171-525 00 Kundlogin
Välkommen att boka tid för tekniskt samråd hos våra inspektörer på bygglovavdelningen
Viktigt!
Ni har fått en kallelse med information om vilka handlingar som ska tas fram och skickas in i god tid, inför det tekniska samrådet. Saknas handlingarna så blir samrådet inställt.
Kontrollansvarige ska medverka på samrådet.

Välj service

Steg 1

Boka tekniskt samråd

 

Här kan du boka tekniskt samråd inför ditt startbesked. Viktigt är att du tar med de handlingar som behövs vid samrådet. Du bokar tiden med den inspektören du blivit tilldelad enligt kallelsen. Kontrollansvarig ska närvara.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: